Класни работи ПЕОО

Дата на публикуване: 07.10.2021 10:01

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ РАБОТИ  -  І СРОК
учебна 2021/2022 година

 

Български език и литература

Математика

V А

22.12.2021 г.

16.12.2021г.

V Б

21.12.2021 г.

16.12.2021г.

V В

21.12.2021 г.

16.12.2021г.

V Г

23.12.2021 г.

16.12.2021г.

V Д

22.12.2021 г.

16.12.2021г.

V Е

21.12.2021 г.

16.12.2021г.

 

VІ А

12.01.2022 г.

13.12.2021г.

VІ Б

13.01.2022 г.

13.12.2021г.

VІ В

11.01.2022 г.

13.12.2021г.

VІ Г

13.01.2022 г.

13.12.2021г.

VІ Д

21.12.2021г.

14.12.2021г.

VІ Е

22.12.2021г.

13.12.2021г.

 

VІІ А

22.12.2021г.

14.12.2021г.

VІІ Б

20.12.2021г.

14.12.2021г.

VІІ В

22.12.2021г.

14.12.2021г.

VІІ Г

21.12.2021г.

14.12.2021г.

VІІ Д

21.12.2021г.

14.12.2021г.

VІІ Е

22.12.2021г.

14.12.2021г.


  1. Класни работи ПЕОО - Текуща страница
  2. Контролни работи НЕОО
  3. Контролни работи ПЕОО