Училищни документи

Дата на публикуване: 23.09.2021 15:24

ПРАВИЛНИЦИ
ДРУГИ

Наименование Брой тегления
Правила за работа с образователна платформа „Google Workspace for Education\" 2 Изтегли документ с име "Правила за работа с образователна платформа „Google Workspace for Education\""
Програма за подкрепа на личностнно развитие 2 Изтегли документ с име "Програма за подкрепа на личностнно развитие"
Правила за организиране и провеждане на атестиране 3 Изтегли документ с име "Правила за организиране и провеждане на атестиране"
Практически насоки за подкрепа на детето в ситуация на раздяла и конфликт между родители 1 Изтегли документ с име "Практически насоки за подкрепа на детето в ситуация на раздяла и конфликт между родители"
Правила за работа с електронен дневник 4 Изтегли документ с име "Правила за работа с електронен дневник"
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 1 Изтегли документ с име "Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден"
Дневно разписание - начало на учебния ден, продължителност на часовете и на почивките между тях, продължителност на дейностите при ЦОУД 2 Изтегли документ с име "Дневно разписание - начало на учебния ден, продължителност на часовете и на почивките между тях, продължителност на дейностите при ЦОУД"
Училищни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка (Ковид-19) 11 Изтегли документ с име "Училищни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка (Ковид-19)"
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 5 Изтегли документ с име "Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)"
План - програма за действие през 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ОУ „Свети Иван Рилски“- гр. Перник 2 Изтегли документ с име "План - програма за действие през 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ОУ „Свети Иван Рилски“- гр. Перник"
Годишен план за дейността на училището 1 Изтегли документ с име "Годишен план за дейността на училището"
Програма за превенция на ранното напускане на училище 1 Изтегли документ с име "Програма за превенция на ранното напускане на училище"
Етичен кодекс 1 Изтегли документ с име "Етичен кодекс"
Мерки за повишаване кечеството на образованието 1 Изтегли документ с име "Мерки за повишаване кечеството на образованието"
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2 Изтегли документ с име "Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи"
Стратегия за развитие на училището 3 Изтегли документ с име "Стратегия за развитие на училището"
Правилник за дейността на училището 5 Изтегли документ с име "Правилник за дейността на училището"
  1. Училищни документи - Текуща страница
  2. Бюджет
  3. Профил на купувача