Приемно време на учители

Дата на публикуване: 10.09.2021 12:32

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
НА УЧИТЕЛИТЕ
І СРОК, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Име Презиме Фамилия

Ден от седмицата

ЧАС

І смяна

Ден от   седмицата

ЧАС

ІІ смяна

1

Цветана Иванова Пиралкова

понеделник

10:30

понеделник

13:30

2

Елза Христова Драгомирова

вторник

09:00

вторник

14:00

3

Емилия Цветкова Василева - Цекина

сряда

08:35

сряда

14:20

4

Валерия Михайлова Такева

четвъртък

09:25

четвъртък

15:10

5

Валерия Божидарова Цветанова

понеделник

08:35

понеделник

14:20

6

Даниела Малинова Петрова

понеделник

08:35

понеделник

14:20

7

Силвия Добрева Симеонова

петък

10:25

петък

16:10

8

Ирена Малинова Вергинова

вторник

11:10

вторник

16:55

9

Мина Милева Георгиева

сряда

10:25

сряда

16.10

10

Милена Кирилова Методиева

петък

09:25

петък

15:10

11

Силвия Данчева  Спасова

петък

09:25

петък

15:10

12

Ирина Михайлова Китанова

понеделник

10:25

понеделник

16:10

13

Ирена Стойчева Деянова

петък

11:10

петък

16.55

14

Боряна Велинова Василева

сряда

11:10

сряда

16:55

15

Петя Филипова Димитрова

сряда

10:25

сряда

15:10

16

Анна Асенова Харизанова

четвъртък

08:30

четвъртък

14:20

17

Йоан Ивайлов Савов

вторник

09:25

вторник

14:20

18

Николина Иванова Лозанова

вторник

08:35

вторник

14:20

19

Славчо Кирилов Свиленов

четвъртък

10:25

четвъртък

16:10

20

Пенка Венева Иванова

сряда

09:25

сряда

13:30

21

Евелина Йорданова Велинова

четвъртък

08:35

четвъртък

14:20

22

Мариана Славчева Василева

понеделник

08:35

понеделник

14:20

23

Росица Емилова Николова

четвъртък

11:10

четвъртък

16:55

24

Кирил Полихронов Александров

понеделник

11:10

понеделник

16:55

25

Мариела Симеонова Ивайлова

сряда

12:35

сряда

18:20

26

Емилия Кирилова Методиева

вторник

10:25

вторник

16:10

27

Петя Петрова Ефремова

понеделник

09:25

понеделник

15:10

28

Петя Викторова Димитрова

понеделник

10:30

понеделник  

10:30

29

Елена Веселинова Младенова

сряда 

12:40

сряда 

12:40

30

Цветелина Руменова Владимирова

понеделник

09:25

понеделник

15:10

31

Елза Валенттинова Сандова

петък

08:35

понеделник

13.30

32

Валентин Рангелов Аврамов

петък

16:55

петък

11:10