Седмични разписания и графици

Седмично разписание - 18/19 учебна година, II срок, I клас

Седмично разписание - 18/19 учебна година, II срок, II клас

Седмично разписание - 18/19 учебна година, II срок, III клас

Седмично разписание - 18/19 учебна година, II срок, IV клас

   * График за допълнителен час на класа - 18/19 , II срок, НЕОО

          График за контролни работи - 18/19 II срок 1234 клас

Седмично разписание - 18/19 учебна година, II срок, V клас

Седмично разписание - 18/19 учебна година, II срок, VI клас

Седмично разписание - 18/19 учебна година, II срок, VII клас

   * График за допълнителен час на класа - 18/19 , II срок, ПЕОО

   ** Приемно време - учители ПЕОО

          График за контролни работи - 18/19 II срок 567 клас

          График за класни работи - 18/19 II срок 567 клас

Седмично разписание - 18/19 учебна година, II срок, ЦДО II клас, I смяна

Седмично разписание - 18/19 учебна година, II срок, ЦДО I и II клас, II смяна

Седмично разписание - 18/19 учебна година, II срок, ЦДО III и IV клас, I смяна

Седмично разписание - 18/19 учебна година, II срок, ЦДО III и IV клас, II смяна