НВО

Заповед за провеждане на Национално външно оценяване

Заповед на МОМН за провеждане на Национално външно оценяване през учебната 2012/2013 година може да намерите тук.

ЗАБЕЛЕЖКА: Със Заповед  № РД09 - 305 / 21.03.2013 г.  на министъра на образованието, младежта и науката изпитът по ЧП за IV клас се променя на 15.05.2013 г.