ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ- ПЕРНИК

конф

За да превърнеш училището в желана територия за децата са необходими повече усилия днес. Учениците имат достъп до всяка информация, ориентират се бързо в пространството, очакват от родителите си, от учителите си, от заобикалящия ги свят много и непрекъснато. Това налага нов подход в обучението. И това бе целта на Втората национална конференция на темаИновативни методи и практики в използването на ИКТ в учебния процес“ /начален и прогимназиален етап/, на която домакин бе ОУ”Св.Ив.Рилски”. За да подчертаят значимостта на поставения въпрос бяха участници в нея проф. Танев, министър на образованието, д. ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, депутатите от Народното събрание Вяра Церовска и Валентин Павлов, областния управител Ирена Соколова, зам. кмета по образованието на Община Перник Румяна Гьорева, директор Дирекция „Организация, контрол и инспектиране”към МОН, Лазар Додев, инж. Ваня Коконова, началник РИО Перник, Валентина Асенова, началник РИО Пазарджик, Надежда Николчева, председател на СРСНПБ, Самуил Шейнин, почетен председател на СРСНПБ, Николай Табаков, управител на издателска група „Анубис – Булвест”, Кирил Русев, управител на Нимеро/Енвижън/ и Дарин Маджаров, създател на сайта „Уча.се”.

От цялата страна пристигнаха учители – новатори, които предварително заявиха своето участие за споделяне на добри практики. На 07 и 08 април 2015 г. в залата на Двореца на културата присъстваха около 250 преподаватели от страната.

За Проектиране, създаване и оценяване на свободни образователни ресурси представи предложенията си доц. д-р Галина Момчева, ръководител на катедра „Информатика“ към ВСУ „Черноризец Храбър“. Със забележителното си представяне на своите методи за стимулиране на творческите заложби на учениците чрез прилагане на ИКТ в обучението инж. Ангел Ангелов, учител, новатор от СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, спечели колегията, която разбра защо той е един от най- обичаните учители в България. За иновативните методи и практики, свързани с навлизането на новите информационни технологии в обучението по природни науки разясни инж. Тонка Георгиева, учител „Математика и Информатика“ в 3ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен.

Как да преминем от 2D към 3D образование предложи Милена Константинова, ръководител направление „Електронни продукти“ на „Анубис-Булвест“. За Web инструментите и приложенията за персонифициране на обучението обясни Росица Минева, учител – новатор от ОУ „Митьо Станев“, гр. Стара Загора.

Гостите на града посетиха и ОУ”Св. Иван Рилски” и се възхитиха на възможностите, които дава оборудването на всяка класна стая с интерактивна дъска, лаптоп, мишки, мултимедийни проектори. Конференцията продължи с представяне на работа с интерактивни електронни средства и създаване на уроци с електронно съдържание, за които подробно обясни Таня Сребрева, учител „математика и информатика“ в СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ , гр. Първомай. За активността, динамиката и интензивността в класната стая и помощта на софтуерния продукт Енвижън разказа неговия създател Кирил Русев.

Формиране на ключови компетентности при изучаване на математика с динамични конструкции бе предложението на доц. д-р Тони Чехларова, ръководител Секция „Образование по математика и информатика“, „Институт по математика и информатика“ към БАН. Своите интерактивни нелинейни презентации – Pow Toon представи на колегиятаДесислава Миленкова, учител – новатор,137 СОУ „Ангел Кънчев“в гр. София. За възможностите на сайта „Уча се” и съдействието му за повишаване успеха на учениците и подпомагане работата на учителите информира преподавателите Дарин Маджаров, създател на сайта.

Конференцията приключи с видеовръзка с българските неделни училища в Барселона, Испания, като учителите споделиха проблемите при съхраняването на езика и културата ни при емиграцията на българите в чужбина.