Олимпиада по Астрономия

Резултати

Олимпиада по Химия

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:30.01.2019 г. 09:00 ч.
Край на олимпиадата:30.01.2019 г. 13:00 ч.
Краен срок за записване:15.01.2019 г. 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.

Олимпиада по История и цивилизации

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Резултати

Олимпиада по География и икономика

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:13.01.2019 09:00 ч.
Край на олимпиадата:13.01.2019 11:00 ч.
Краен срок за записване:08.01.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.

Резултати

Олимпиада по Физика

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:12.01.2019 14:00 ч.
Край на олимпиадата:12.01.2019 18:00 ч.
Краен срок за записване:07.01.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:13:30 ч.

Резултати

Още статии...